Menu
Zavřít

V roce 2000 vstoupila společnost Flow East do společného podniku s investiční skupinou Goldman Sachs. Úspěšně se ucházely o první balík nesplácených pohledávek nabízený českým státem (Konsolidační bankou) s nominální hodnotou 450 milionů EUR.

Společnosti Flow East a Goldman Sachs založily první specializovanou firmu na správu defaultních pohledávek v České republice pod názvem Demac Financial Services, která se prokázala jako velmi výkonná a efektivní. V roce 2004 partneři společného podniku koupili druhé portfolio s nominální hodnotou 180 milionů EUR od ČSOB.

V roce 2012 společný podnik koupil už třetí portfolio v hodnotě 50 milionů EUR od GE Money Bank. V roce 2013 Flow East zakoupila podíl investiční společnosti Goldman Sachs v Demac získala  zůstatek portfolia ČSOB.

Společnost Demac má svůj vlastní tým interních právníků a vyjednavačů. Od svého založení se pohybuje v čele nové legislativy týkající se vymáhání dluhů a korporátních restrukturalizací.

Příklady úspěšných restrukturalizací zahrnují:

  • Fosfa a.s.
  • Interier Říčany a.s.
  • Permon a.s.
  • Vinium, a.s.
  • JIP Jihočeské papírny